Mateřská škola Řepy

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE Z ROZHODNUTÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MČ PRAHA 17 OD PONDĚLÍ 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

PROSÍME RODIČE O POZASTAVENÍ VŠECH PLATEB NA DUBEN. DĚKUJEME

DALŠÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE V NOVINKÁCH A INFU.

TĚŠÍME SE NA OBRÁZKY VAŠICH DĚTÍ, KTERÉ NÁM MŮŽETE POSLAT NA ŠKOLNÍ E-MAIL, MY JE ZVEŘEJNÍME NA NAŠEM WEBU. ZATÍM S DĚTMI MŮŽEME KOMUNIKOVAT POUZE NA DÁLKU.

Základní údaje o škole

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, svou činnost zahájila v roce 1996. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 17, Žalanského 12b/291, 163 02, Praha 6 – Řepy.

Charakteristika školy

Mateřská škola PASTELKA se nachází v panelákové zástavbě sídliště Řepy II. Byla vybudována v rámci vybavenosti sídliště, v provozu je od školního roku 1993/94.

Je obklopena velkou zahradou s vybavením pro hry a činnosti dětí:

 • 4 pískoviště se zastíněním,
 • multifunkční velká dřevěná loď,
 • průlezka se skluzavkou „lokomotiva“,
 • velký altán,
 • dva menší dřevěné domečky,
 • kruhové sprchoviště
 • kladiny,
 • průlezka s houpačkami,
 • kolotoče,houpadla, tabule na kreslení apod.

V interiéru školy jsou dvě podlaží a v každém 2 oddělení označená barvami pastelek:

 1. červená pastelka,
 2. modrá pastelka jsou v pravé části budovy a v levé
 3. žlutá pastelka a
 4. zelená pastelka.

V objektu školy je rovněž kuchyně se zázemím a prádelna.

Provozní doba: 6,30 – 17,00

vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah s názvem "S pastelkami hned - nakreslíme  svět!" je z důvodu přehlednosti a systematického naplňování rozdělen do tématických celků:

 • Já

  • já a moje rodina
  • já a moji kamarádi
  • ochrana zdraví a vlastního bezpečí
  • já a škola/školka
  • moje fantazie a svět zázraků
  • moje tělo
 • Lidé Lidé

  • lidé jiných kultur
  • řemesla a lidská práce
  • lidové zvyky a tradice
  • co lidem slouží
 • Svět Svět

  • živá a neživá příroda
  • naše země, naše město
  • cestování a doprava
  • vesmír
  • čas

Charakteristika vzdělávacího programu

Vývoj v současné společnosti s sebou nese stále vyšší psychickou zátěž kladenou jak na rodiče, tak zejména na děti. Protože chceme děti připravovat „pro život“, naše působení se ve velké míře zaměřuje právě na zvyšování psychické odolnosti, sociální pružnosti a zdatnosti a na rozvoj komunikačních dovedností a celoživotního učení.

Našim záměrem je rovněž předávat dětem hodnoty jako jsou spolehlivost, úcta, citlivost, spravedlnost, poctivost. Toto zaměření prolíná jednak spontánně všemi činnostmi během celého dne, cíleně se uskutečňuje ve hrách rozvíjejících sociální dovednosti (kooperativní, komunikativní hry apod.), ale i ve výtvarných, hudebních či pohybových činnostech.

JáHarmonogram dne

 • 6:30–8:00 scházení dětí, hrové a zájmové činnosti, individuální práce podle potřeby jednotlivých dětí, časově jednodušší skupinové činnosti
 • 8:00–8:30 řízené, relaxační nebo zdravotní cvičení
 • 8:30–9:00 hygiena a svačina
 • 9:00–10:00 řízené skupinové činnosti nebo aktivity vyplývající ze situace v té které třídě
 • 10:00–12:00 pobyt venku
 • 12:00–12:45 hygiena a oběd
 • 12:45–14:30 odpočinek, klidné činnosti pro nespící děti
 • 14:30–15:00 hygiena a svačina
 • 15:00–17:00 odpolední činnosti podle potřeb a zájmů dětí, individuálně zacílené činnosti

Uvedené časy jsou orientační, program dne se řídí potřebami a možnostmi dětí i rodičů (např. pozdější příchod) v jednotlivých třídách.

Vybavení Vybavení

Jednotlivá oddělení jsou světlá a prostorná. Každé z nich má dvě šatny, na obuv a oblečení zvlášť, třídu rozčleněnou do hracích koutků, plně vybavenou pro hravé, vzdělávací, pohybové, zájmové a relaxační činnosti dětí, nově zrekonstruované hygienické zařízení – WC a umývárnu.

Pro dodržení správné životosprávy mají děti během celého dne k dispozici dostatek tekutin – vodu, vodu s citrónem a čerstvou mátou nebo čaj. Jídlo se podává 3x denně – dopolední a odpolední svačina, oběd.