Mateřská škola Řepy:

Jak to u nás vypadá? Na krátkou procházku školkou se můžete podívat zde: https://www.youtube.com/watch?v=H45mP487Ofw

Základní údaje o škole

Škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, svou činnost zahájila v roce 1996. Jejím zřizovatelem je Městská část Praha 17, Žalanského 12b/291, 163 02, Praha 6 – Řepy.

Charakteristika školy

Mateřská škola PASTELKA se nachází v panelákové zástavbě sídliště Řepy II. Byla vybudována v rámci vybavenosti sídliště, v provozu je od školního roku 1993/94. Jsme mateřská škola rodinného typu se 4 heterogenními třídami.

Výhody heterogenních tříd najdete zde:

heterogenní třídy.pdf

MŠ je obklopena velkou zahradou s vybavením pro hry a činnosti dětí:

 • 4 pískoviště se zastíněním
 • multifunkční dřevěná loď
 • velký altán
 • tři menší dřevěné domečky
 • barevné mlhoviště k osvěžení dětí v letních měsících
 • balanční můstky
 • kolotoče, houpadla, tabule na kreslení apod.

P1030596.jpg

V interiéru školy jsou dvě podlaží a v každém 2 oddělení označená barvami pastelek:

V pravé části budovy:

1. odd. - červená pastelka - třída v přízemí 

2. odd. - modrá pastelka - třída v patře 

V levé části budovy:

3. odd. - žlutá pastelka - třída v přízemí

4. odd. - zelená pastelka - třída v patře

V objektu školy je rovněž kuchyně se zázemím a prádelna.

Provozní doba: 6,30 – 17,00

vzdělávací obsah

Vzdělávací obsah s názvem "S pastelkami hned - nakreslíme  svět!" je z důvodu přehlednosti a systematického naplňování rozdělen do tématických celků:

 • Barevné pastelky pro děti do školky
 • Malíř Podzimek
 • Červená, zlatá, zelená - Vánoce to znamená
 • Bílá zima, modré mrazy
 • Žluté je sluníčko, červené srdíčko
 • Modrá je naše planeta

Charakteristika vzdělávacího programu

Vývoj v současné společnosti s sebou nese stále vyšší psychickou zátěž kladenou jak na rodiče, tak zejména na děti. Protože chceme děti připravovat „pro život“, naše působení se ve velké míře zaměřuje právě na zvyšování psychické odolnosti, sociální pružnosti a zdatnosti, na rozvoj komunikačních dovedností a celoživotního učení. Vedeme děti k samostatnosti, radosti z objevování, k touze dozvídat se nové věci. Snažíme se předávat dětem hodnoty jako jsou spolehlivost, úcta, citlivost, spravedlnost, poctivost. Během celého dne se jednotlivé činnosti vzájemné prolínají podle třídních plánů, které tvoří učitelky v sounáležitosti se školním vzdělávacím plánem s přihlédnutím k situaci v dané třídě.  

JáHarmonogram dne

 • 6:30–8:00 scházení dětí, hrové a zájmové činnosti, individuální práce podle potřeby jednotlivých dětí, časově jednodušší skupinové činnosti
 • 8:00–8:30 řízené, relaxační nebo zdravotní cvičení
 • 8:30–9:00 hygiena a svačina
 • 9:00–10:00 řízené skupinové činnosti nebo aktivity vyplývající ze situace v té které třídě
 • 10:00–12:00 pobyt venku
 • 12:00–12:45 hygiena a oběd
 • 12:45–14:30 odpočinek, klidné činnosti pro nespící děti
 • 14:30–15:00 hygiena a svačina
 • 15:00–17:00 odpolední činnosti podle potřeb a zájmů dětí, individuálně zacílené činnosti

Uvedené časy jsou orientační, program dne se řídí potřebami a možnostmi dětí i rodičů (např. pozdější příchod) v jednotlivých třídách.

Vybavení Vybavení

Jednotlivá oddělení jsou světlá a prostorná. Každé z nich má dvě šatny, na obuv a oblečení zvlášť, třídu rozčleněnou do hracích koutků, plně vybavenou pro hravé, vzdělávací, pohybové, zájmové a relaxační činnosti dětí, nově zrekonstruované hygienické zařízení – WC a umývárnu.

Pro dodržení správné životosprávy mají děti během celého dne k dispozici dostatek tekutin – vodu, vodu s citrónem a čerstvou mátou nebo čaj. Jídlo se podává 3x denně – dopolední a odpolední svačina, oběd.