Logo

Úvodní strana » Aktuálně

aktuáLNĚ:

Všem rodičům i dětem přejeme příznivý nový rok a hodně klidu a radosti!

Prosíme rodiče o důsledné dodržování hygienických opatření! Děkujeme za ohleduplnost k ostatním. Vánoční tvořivé dílny pro děti a jejich rodiče jsou zrušeny z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, stejně tak plánované prosincové planetárium. Jízda na ponících je přeložena z 24.11. na 15.12. Doufáme, že vše proběhne v pořádku a děti nepřijdou o Mikuláše a adventní školkovou pohodu.

AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

* Prosíme, aby se rodiče v prostorách MŠ pohybovali v respirátorech, děti  a pedagogičtí pracovníci jsou bez roušek. Při vstupu do budovy mají rodiče k dispozici dezinfekci na ruce, prosíme o zachování bezpečných rozestupů v šatně i před budovou MŠ

* Do mateřské školy jsou přijímány pouze zdravé děti. Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví známky onemocnění, budou rodiče vyzváni, aby si dítě z MŠ vyzvedli. Dítě bude do jejich příchodu izolováno od ostatních.

* Děti si po příchodu do školky hned myjí ruce, během dne je učitelkami kontrolováno důsledné dodržování  hygieny

*  Děti by v kolektivu měly být pouze nezbytně nutnou dobu

* V celé škole platí zvýšená hygienická opatření - časté větrání, dezinfikování povrchů a hraček, po potvrzení pozitivné testovaných využíváme ionizátor

* Z hygienických důvodů dětem s sebou prosím nedávejte plyšáky

Děkujeme Vám za ohleduplnost

Milí rodiče, prosíme Vás o důsledné zavírání branky na petlici, stále zůstává otevřeno. Jde o bezpečnost Vašich dětí. Děkujeme

Prosíme rodiče, kteří se vracejí z dovolených, aby věnovali pozornost následujícímu aktuálnímu nařízení:

I

Pro zpříjemnění této doby si můžete přečíst výroky svých dětí: perličky ze školky.docx

Projekt MŠ PASTELKA 81 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta a realizace projektového dne ve výuce.