Logo

Úvodní strana » Novinky

NOVINKY:

Výše školného do konce školního roku 2019/2020:

Březen - (provoz MŠ od 1. - 15.3.) ………………………..285,- Kč

Duben - (MŠ uzavřena) …………………………………………….0,- Kč

Květen - (provoz MŠ od 25.5.)…….…………………………150,- Kč

Červen - ( provoz od 1.- 30.6.)……….……………………..626,- Kč

Červenec - (provoz MŠ od 1.-3.7.)…..…………………….. 90,- Kč

Přeplatky se budou vracet po ukončení školního roku 2019/2020.

Rodiče, kteří požadují osvobození od platby školného, si zde mohou vytisknout formulář:

žádost+o+osvobození+od+úplaty+školného.docx


POKYNY RODIČŮM KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ 25.5.2020:

Při příchodu do areálu MŠ:

 • Zákonný zástupce musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a zachovávat dvoumetrový odstup od ostatních.
 • Prohlášení zákonných zástupců  - při příchodu odevzdá zákonný zástupce učitelce podepsané prohlášení, bez tohoto nebude dítě přijato, ke stažení zde:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ.docx

Přijímáme pouze zdravé děti bez příznaků odpovídající onemocnění COVID-19 ( např. zvýšená teplota, kašel, rýma, aj.). Dítě s alergií, která má podobné příznaky, musí doložit lékařské potvrzení (např. senná rýma).

V prostorách MŠ:

 • Do prostor mateřské školy vstup rodičům není zakázán.
 • Provoz všech otevřených tříd bude zajištěn do 17 hod.
 • Slučování tříd, zejména z důvodu nízkého počtu dětí, bude zcela zrušeno.
 • Všechny činnosti budeme organizovat tak, aby byl minimalizován (resp. nebyl žádný) vzájemný kontakt jednotlivých skupin.
 • Zrušeny budou šatnové sáčky, děti budou mít v batůžku pouze oblečení na jeden den, které si budou každý den nosit domů, neboť po ukončení provozu budou šatny dezinfikovány.
 • Hračky z domova (včetně plyšáků) z hygienických důvodů nechte doma. Dětem nebude dovoleno si je vzít do třídy.
 • Časté větrání (min. 1x za hodinu po dobu 5 minut).
 • Třídy budou několikrát denně dezinfikovány, k dispozici dětem budou ručníky jednorázové i textilní, které budou denně měněny.
 • Do školy nesmí být vpuštěn nikdo, kdo vykazuje příznaky odpovídající onemocnění COVID-19 (tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti či čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

 

 • Stravování:

MŠ zajistí plně stravování s dodržením přísných hygienických podmínek. Děti si samy jídlo nenabírají ani nenalévají nápoje, bude jim vydáno učitelkou( která použije jednorázové rukavice) přímo do ruky, včetně příboru. Děti se nesetkávají s kuchařkami. Před a po každém pití a jídle si budou děti pod kontrolou dospělého umývat ruce ( 20-30 sekund).

 • Upřesnění k rouškám:
 • Děti a pedagogové NEMUSÍ mít roušky v prostorách školy.
 • Zákonní zástupci MUSÍ mít roušku po celou dobu, kdy se v MŠ nacházejí (přivádění a vyzvedávání dítěte).
 • Dítě bude mít v šatně v uzavřeném plastovém sáčku připraveny 2 roušky ( pro případ onemocnění dítěte).

 

 • Na zahradě:
 • Pobyt mimo areál MŠ není umožněn. To znamená, že děti mohou pobývat pouze v budově či na zahradě školy.
 • Na zahradě mateřské školy budou oddělené skupiny.
 • Po příchodu do třídy si dítě bude mýt ruce po dobu 20-30 sekund, stejně tak i v průběhu při střídání činností.
 • Herní prvky na zahradě budou denně dezinfikovány.

 

Žádáme zákonné zástupce o dodržování doporučených hygienických opatření.

V celém areálu MŠ omezte svůj pobyt na co nejkratší dobu.

Děti by měly navštěvovat mateřskou školu jen po nezbytně nutnou dobu.

 

S otevřením MŠ opět nastává povinnost platby školného.

Vyúčtování plateb bude provedeno po ukončení školního roku ( po 3.7.2020).

 

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZDE:

ŠKOLNÍ ŘÁD 2020.docx

Těšíme se na Vás, přestože návrat do školky nebude pro nikoho snadný. Věříme, že bude vše v pořádku a přes všechny překážky budou děti spokojené :-).

          12.5.2020                                                                                                                                          Vedení MŠ Pastelka


 

Prázdninový provoz mateřských škol MČ Praha 17 pro rok 2020:

Všechny mateřské školy jsou v provozu do 3.7.2020.

7.7. až 17.7.2020 – MŠ Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176

20.7. až 24.7.2020 – MŠ Pastelka, Praha 6 – Řepy, Španielova 27/1316

v případě potřeby doplní ještě MŠ Laudova se spec. třídami, pracoviště Opuková 10/373

17.8. až 28.8.2020 – MŠ Bendova, Praha 6 – Řepy, Bendova 1/1123

Rodiče si stáhnou přihlášky z webových stránek mateřských škol, kam děti docházejí. Do 27. 5. 2020 na domovské mateřské školy vyplněné přihlášky doručí elektronicky, poštou nebo osobně. Po odevzdání přihlášky bude každému e-mailem zaslán variabilní symbol pro bezhotovostní platbu nákladů na docházku dítěte v době prázdninového provozu.

Výsledky zápisu na dobu určitou budou vyvěšeny v mateřské škole, která provoz zajišťuje od 10. 6. 2020. zde najdete i pokyny pro platbu za školné a stravné, které musí být uhrazeno do 24. 6. 2020.

Prosíme rodiče, aby nám přihlášky na prázdninový provoz předali až osobně od 25.5.2020 ve třídě. Děkujeme

POKYNY A PŘIHLÁŠKU NA LETNÍ PROVOZ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE:

 

Z DŮVODU UZAVŘENÍ MŠ BUDE VEDENÍ ŠKOLY VYDÁVAT ZÁJEMCŮM Z ŘAD RODIČŮ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ "ŽÁDOST O OŠETŘOVÁNÍ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ". ŽÁDOST LZE ZASLAT I ELEKTRONICKY ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNOU - VIZ. TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV ZE DNE 11.3.2020.

ŽÁDOSTI O FORMULÁŘ ZASÍLEJTE OD PONDĚLÍ 16.3.2020 NA ŠKOLNÍ E-MAIL:  pastelka.ms@volny.cz

Informace k ošetřovnému ze dne 13.3.2020:

Zjednodušili jsme pro rodiče a zaměstnavatele proces žádostí o ošetřovné. Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí a zašlou jej e-mailem svému zaměstnavateli.

Pokud má škola elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.


Děti není nutné omlouvat z docházky a stravy.


VYÚČTOVÁNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (VRATKY ŠKOLNÉHO) ZAJISTÍME PO SKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU.


 

 

 


Projekt MŠ PASTELKA 64 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta.


 

EU_MSMT_loga_banner_640px.jpg