Logo

Úvodní strana » Novinky

Novinky

Oznámení o výsledku přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole PASTELKA na prázdninový provoz od 26.8. – 30. 8. 2019

 

Mateřská škola zastoupená P. Medvedíkovou rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve výše uvedené škole.

Seznam přijatých dětí:

400125

400466

31 200

5003178

400134

400467

31 374

5004099

400133

800134

31 314

5003252

400101

800192

31 132

5004140

400138

800562

31 318

5003181

400122

800952

31 319

5004135

400140

31 301

31 181

5003276

400139

31 134

31 338

5004153

400233

31 259

31 411

5003255

400246

31 274

31 082

5004122

400203

31 153

31 388

5003257

400201

31 376

31 269

5003258

400230

31 391

31 385

5003227

400231

31 156

31 384

5003247

400235

31 232

31 265

5003231

400239

31 341

31 135

5001147

400337

31 356

31 190

5001148

400350

31 310

31 189

5003235

400309

31 373

31 206

5003251

400351

31 262

31 359

5004128

400312

31 360

31 364

5004129

400412

31 315

31 165

5004137

400453

31 257

5004097

5003164

400421

31 311

5003175

5003201

400461

31 382

5003174

5002216

   

5004123

5003243

 

Seznam dětí přijatých na prázdninový provoz v termínu od 26. 8. - 30. 8. 2019

do MŠ Socháňova, která nabídla své prostory z důvodu velkého zájmu o umístění v MŠ Pastelka ( info u p. ředitelky D. Kadlečkové):

800 681, 800 80, 800 549, 800 729, 800 534, 800 555, 800 749, 800 686, 800 687, 800 173, 800 671, 800 169, 800 563, 800 103, 800 168, 800 968, 800 735, 800 557, 800 963, 800 964, 800 736, 800 632, 800 969, 800 912.

Nepřijaté děti: 5004077, 5002203

 

 

Prosíme rodiče, aby si od září upravili své trvalé příkazy na úplatu za předškolní vzdělávání (školné), které je od 1.9. navýšeno na 626,-Kč měsíčně. Předškolní děti a děti s odkladem neplatí.

Od 1.9.2019 se zdražuje stravné o 4 Kč na den. Cenová kalkulace je v souladu s vyhláškou č.107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

Kategorie - strávníci do 6 let - 43,-Kč na den (svačina 9 Kč, oběd 25 Kč, odpolední svačina 9 Kč)

Kategorie  - strávníci od 7 let 49,-Kč

Prosíme o navýšení limitu k inkasní platbě na vašich účtech. Děkujeme

 

Prosíme rodiče dětí ze 4.odd. - zelená pastelka, aby dočasně používali telefon na některou z jiných tříd, jejich telefon  je mimo provoz, situace bude brzy vyřešena. Děkujeme za pochopení

 


 

 

 


 

EU_MSMT_loga_banner_640px.jpg

 

 

 

 

Název projektu: MŠ Pastelka 23

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0003791

Zahájení realizace projektu: 1.9.2017

Ukončení realizace projektu: 31.8.2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 437 750 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora.

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole.

 

Nastavená šablona:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.