Logo

Úvodní strana » Aktuálně

aktuálně:

V pondělí 27.9. bude provoz pro celou MŠ ve 4. oddělení - zelená pastelka. V úterý 28.9. je státní svátek, od středy 29.9. je opět běžný provoz.

Připomínáme rodičům, že od pondělí 20.9. chodíme do Sportovního centra Řepy, s sebou do batůžku dejte dětem pití v těsnící lahvi a obuv do sálu. Děti prosíme přivést do třídy už ve sportovním oblečení, pouze se nasvačíme a hned odcházíme, vracíme se až na oběd. Děkujeme za spolupráci. Další termíny cvičení jsou: 20.9., 22.9., 24.9., 29.9., 1.10. 2021

Milí rodiče, prosíme Vás o důsledné zavírání branky na petlici, stále zůstává otevřeno. Jde o bezpečnost Vašich dětí. Děkujeme

 

Prosíme rodiče, kteří se vracejí z dovolených, aby věnovali pozornost následujícímu aktuálnímu nařízení:

Rodiče jsou povinni informovat MŠ o cestě dětí do země s velmi vysokým rizikem nákazy. V případě návratu z rizikové země nesmí MŠ umožnit osobní přítomnost dětí po dobu 7 dní či 10 dní (jde-li o zemi s extrémním rizikem nákazy)od vstupu na území ČR. Děti se nemusí prokazovat negativním testem, ale mají povinnost samoizolace.

Děkujeme

 

OD 1.9.2021 JE STANOVENA VÝŠE ŠKOLNÉHO NA 720,-KČ MĚSÍČNĚ- UPRAVTE SI PROSÍM OD ZÁŘÍ SVÉ TRVALÉ PŘÍKAZY. PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ.

INFORMACE PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ:

Většinu informací rodiče slyšeli na schůzce v červnu, začátkem září proběhnou třídní schůzky na jednotlivých třídách, kde se dozvíte vše potřebné. První den přijďte se svým dítětem do školky cca v 7:45 - 8:00 hodin a počítejte s tím, že zde budete asi hodinu, společně se podíváte na prostředí třídy a pohrajete si  s dalšími dětmi. Následující dny bude probíhat postupná adaptace s ohledem na potřeby Vašeho dítěte. S sebou potřebujete bačkorky(s pevnou patou) a pohodlné oblečení do třídy. Rozdělení do třídy proběhne v srpnu, většina nových dětí půjde do 1. + 2. oddělení, kde odešlo nejvíce dětí do ZŠ. Dole v botárně si na značkovníku na stěně přečtete, jakou značku dítě má, na ni mu uložte bačkorky, za dalšími dveřmi jsou botníky na obuv. Vše vysvětlíme při příchodu. Z bezpečnostních důvodů prosíme zavírat vrátka na petlici a nepouštět cizí osoby do MŠ. Ve třídě máme videozvonky, vidíme, koho pouštíme dovnitř. Z hygienických důvodů prosíme, aby se adaptace účastnil jeden člen rodiny, není vhodné, aby chodila celá rodina. Děti, které již do školky chodí, jsou ve třídě samy, berte ohled i na ně. Děti školkou nestrašte a neslibujte to, co nelze splnit. Při odchodu se s dítětem krátce rozlučte, není vhodné prodlužovat dobu loučení, ale ani není dobré odejít tajně. Přes léto odložte pleny, dudlíky a naučte děti používat samostatně wc. Těšíme se na děti i na Vás, buďte klidní, se vším Vám pomůžeme.

Pro zpříjemnění této doby si můžete přečíst výroky svých dětí: perličky ze školky.docx

 

AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

* Prosíme, aby se rodiče v prostorách MŠ pohybovali v rouškách, děti  a pedagogičtí pracovníci jsou bez roušek. Při vstupu do budovy mají rodiče k dispozici dezinfekci na ruce, prosíme o zachování bezpečných rozestupů v šatně i před budovou MŠ

* Do mateřské školy jsou přijímány pouze zdravé děti. Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví známky onemocnění, budou rodiče vyzváni, aby si dítě z MŠ vyzvedli. Dítě bude do jejich příchodu izolováno od ostatních.

* Děti si po příchodu do školky hned myjí ruce, během dne je učitelkami kontrolováno důsledné dodržování  hygieny

*  děti by v kolektivu měly být pouze nezbytně nutnou dobu

* V celé škole platí zvýšená hygienická opatření - časté větrání, dezinfikování povrchů a hraček, po potvrzení pozitivné testovaných využíváme ionizátor

* Z hygienických důvodů dětem s sebou prosím nedávejte plyšáky

Děkujeme Vám za ohleduplnost.

Rodiče, kteří požadují osvobození od platby školného, si zde mohou vytisknout formulář:

žádost+o+osvobození+od+úplaty+školného.docx

 

Projekt MŠ PASTELKA 64 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta.


 

EU_MSMT_loga_banner_640px.jpg