Logo

Úvodní strana » Novinky

NOVINKY:

HYGIENICKÁ STANICE PRAHA NAŘÍDILA DO 29.1.2021 KARANTÉNU PRO 3. A 4. ODDĚLENÍ - ŽLUTÁ A ZELENÁ PASTELKA. Rodiče, kterých se situace týká, dostali mailem pokyny k dalšímu postupu.

1. a 2. oddělení (červená a modrá pastelka) zatím zůstává v provozu, ale z důvodu nedostatku personálu bude odpoledne otevřena pouze jedna třída. Prosíme proto rodiče, kteří mají možnost po tuto dobu vyzvedávat děti po obědě nebo je nechat doma, aby tak učinili.  Děkujeme Vám za spolupráci a všem přejeme pevné zdraví!

Ve třídě je k vyzvednutí potvrzení o zaplaceném školném pro uplatnění daňové slevy.

Všem rodičům přejeme hodně zdraví a mnoho příjemných chvilek s dětmi v novém roce!

Prosíme rodiče, aby pozastavili platbu příspěvku na Klub rodičů na měsíc listopad a prosinec. Pokud máte zaplaceno na celé pololetí, odečtěte si na další pololetí 400 Kč . Rodičům, kteří měli uhrazenou částku na celý školní rok, byly peníze vráceny zpět na účet. Děkujeme


AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZDE:

ŠKOLNÍ ŘÁD - aktualizace 112020.doc.

Prosíme rodiče, aby sledovali aktuální informace prostřednictvím našich webových stránek. Děkujeme.

AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

* Prosíme, aby se rodiče v prostorách MŠ pohybovali v rouškách, děti i pedagogové jsou bez roušek. Při vstupu do budovy mají rodiče k dispozici dezinfekci na ruce.

* Do mateřské školy jsou přijímány pouze zdravé děti. Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví známky onemocnění, budou rodiče vyzváni, aby si dítě z MŠ vyzvedli. Dítě bude do jejich příchodu izolováno od ostatních.

* Děti si po příchodu do školky hned myjí ruce, během dne je učitelkami kontrolováno důsledné dodržování  hygieny

* Připravte dětem do šatny do sáčku jednu roušku pro případ výskytu onemocnění, roušky mohou být použity i při divadelních představeních (podle aktuální situace). Roušku prosím uložte do podepsaného plastového sáčku.

* Při adaptaci je vhodné, aby s dítětem byla ve třídě přítomna pouze jedna osoba, ne celá rodina:-), děti by v kolektivu měly být pouze nezbytně nutnou dobu

* Děti se nesetkávají s kuchařkami, na jídlo a příbory nesahají, je jim podáno učitelkou, která použije jednorázové rukavice

* V celé škole platí zvýšená hygienická opatření - časté větrání, dezinfikování povrchů a hraček

* Z hygienických důvodů dětem s sebou prosím nedávejte plyšáky

Děkujeme Vám za ohleduplnost.

 

Prosíme rodiče, aby si s platností od 1.9.2020 upravili své trvalé příkazy na školné na částku 850,-Kč. Od 1.1.2005 dle školského zákona č. 561/2004Sb, se poskytuje vzdělávání bezúplatně v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud máte předškoláka, zrušte si prosím platby školného. Děkujeme.

 

Rodiče, kteří požadují osvobození od platby školného, si zde mohou vytisknout formulář:

žádost+o+osvobození+od+úplaty+školného.docx

 

Projekt MŠ PASTELKA 64 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta.


 

EU_MSMT_loga_banner_640px.jpg