Logo

Úvodní strana » Novinky

Novinky:

PROSÍME RODIČE, ABY POZASTAVILI VŠECHNY PLATBY (ŠKOLNÉ, STRAVNÉ, KLUB RODIČŮ) NA MĚSÍC DUBEN. DĚKUJEME

 

 INFORMACE O UZAVŘENÍ MŠ:

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE Z ROZHODNUTÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MČ PRAHA 17 OD PONDĚLÍ 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA .

BĚHEM UZAVŘENÍ MŠ PROBÍHÁ ÚKLID, ŠIJEME ROUŠKY, VYRÁBÍME POMŮCKY PRO DĚTI.

PŘEJEME VÁM VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ !

Z DŮVODU UZAVŘENÍ MŠ BUDE VEDENÍ ŠKOLY VYDÁVAT ZÁJEMCŮM Z ŘAD RODIČŮ VYPLNĚNÝ FORMULÁŘ "ŽÁDOST O OŠETŘOVÁNÍ PŘI PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ". ŽÁDOST LZE ZASLAT I ELEKTRONICKY ČÁSTEČNĚ VYPLNĚNOU - VIZ. TISKOVÁ ZPRÁVA MPSV ZE DNE 11.3.2020.

ŽÁDOSTI O FORMULÁŘ ZASÍLEJTE OD PONDĚLÍ 16.3.2020 NA ŠKOLNÍ E-MAIL:  pastelka.ms@volny.cz

Informace k ošetřovnému ze dne 13.3.2020:

Zjednodušili jsme pro rodiče a zaměstnavatele proces žádostí o ošetřovné. Nyní stačí, aby škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení a e-mailem jej zaslala rodičům. Rodiče si jej vytisknou, dovyplní, podepíší a vyfotí a zašlou jej e-mailem svému zaměstnavateli.

Pokud má škola elektronický podpis, je dobré jej použít, ale i bez něj je celý proces v pořádku.

Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

 

Děti není nutné omlouvat z docházky a stravy.

VYÚČTOVÁNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (VRATKY ŠKOLNÉHO) ZAJISTÍME PO SKONČENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ.

https://www.repy.cz/aktuality/nova-opatreni-pro-mc-praha-17

Děkujeme Vám za pochopení. O aktuální situaci Vás budeme informovat prostřednictvím našeho webu.

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ovšem jak už to bývá, za všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  • věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  • podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
  • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
  • dbejte na pravidelný režim;
  • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
  • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
  • s dětmi čtěte, každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  • společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  • využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
  • povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.

Zpracovala: Mgr. Hana Splavcová, Národní pedagogický institut České republiky
25. 3. 2020

 

 

Vyhlašujeme tradiční rodinnou výtvarnou soutěž. V letošním roce si připomínáme 200. výročí narození Boženy Němcové. Vaším úkolem je vybrat některou z pohádek od Boženy Němcové, přečíst ji a následně libovolnou výtvarnou technikou ztvárnit. Můžete společně s dítětem namalovat obrázek, vyrobit loutku, upéci perníkovou chaloupku atd. Hotová díla prosíme odevzdat do 4. května. V květnu si rodiče budou moci prohlédnout výrobky na výstavě v prostorách školky. Všechny zúčastněné děti budou odměněny.

Přejeme Vám mnoho radosti při společném tvoření i čtení a těšíme se na Vaše pohádková veledíla! 

   


 

Projekt MŠ PASTELKA 64 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta.


 

EU_MSMT_loga_banner_640px.jpg