Logo

Prázdninový provoz mateřských škol MČ Praha 17 pro rok 2020:

Vítáme Vás v novém školním roce a přejeme všem co nejpříjemnější návrat do školky.


ŠKOLNÍ ŘÁD 2020.docx

Čísla účtů:

170715359/0800 - Číslo účtu školné  

6023-170715359/0800 - Číslo účtu školní jídelny

0168050319/0800 - Číslo účtu Klubu rodičů

Děti do MŠ potřebují:

 • vhodné oblečení do třídy - nejlépe tepláky nebo legíny, tričko, volnou sukýnku apod.
 • náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky a punčocháče, tepláky, tričko 
 • oblečení na pobyt venku - dle počasí - teplákovou soupravu nebo starší pohodlné kalhoty, bundu, čepici (kšiltovku), obuv vhodnou i do písku, v zimě rukavice- nejlépe našité na tkanici- často se ztrácejí :-)
 • podepsané bačkorky, holínky, pláštěnku, pyžamo
 • na odpolední pobyt venku doporučujeme připravit dětem batůžek s oblečením, které si chcete vzít s sebou domů

Platby v mateřské škole:

Úplata ze předškolní vzdělávání (školné):

  od 1.9. 2020 -850,-Kč

Od 1.1.2005 dle školského zákona č. 561/2004Sb, se poskytuje vzdělávání bezúplatně v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

V případě přerušení provozu školy v červenci a srpnu se úplata nevybírá, pokud bude dítě přihlášeno na prázdninový provoz, bude výše úplaty určena.

Osvobození od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 214/2012:

* zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující sedávku pomoci v hmotné nouzi

* zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

* rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

* fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Tuto skutečnost je nutné prokázat ředitelce MŠ §4 ods. 2 zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., §12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,, § 36 - 43 zákona č. 117/1995Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne v měsíci bezhotovostně na účet školy 170715359/0800 (doporučujeme), případně složenkou

 Úplata za předškolní vzdělávání je povinná, její opakované neuhrazení může být podnětem k zahájení řízení o ukončení docházky dítěte do MŠ (viz Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je možné uhradit vyšší částku najednou- např. na celé pololetí.

Stravné:

6023-170715359/0800 - Číslo účtu školní jídelny 

strávníci do 6 let 43,-Kč na den  ( celodenní stravné měsíčně  903,-Kč, polodenní stravné - 714,-Kč)

strávníci od 7 let (děti s ošd) 49,- Kč na den (celodenní stravné měsíčně 1029,-Kč, polodenní 840,-Kč)

u dětí, které dovrší během roku 7 let je podle vyhlášky č.107 ze dne 25.2.2005 "O školním stravování sazba ve věkové kategorii č. 2 určena na 49,-Kč při celodenním stravném a 37,-Kč při polodenním stravném),
 

Klub rodičů:

0168050319/0800 - Číslo účtu Klubu rodičů   200,-Kč měsíčně - určeno na kulturní akce, výlety, hračky, výtvarný materiál a pod., doporučujeme platbu 2 x ročně.

 

Naše mateřská škola je zapojena do kampaně Celé Česko čte dětem.

Rodina na kole_big.jpg

 

 

 

 

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 • podporuje psychický rozvoj dítěte;
 • posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 • rozvíjí představivost;
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 • trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti;
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 • rozvíjí smysl pro humor;
 • je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 


RODIČŮM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DOPORUČUJEME PŘEČÍST SI MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY, KDE SE DOZVĚDÍ, CO BY MĚL JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZVLÁDAT:

Desatero pro rodiče.pdf