Logo

Co naše MŠ nabízí:

* každodenní výchovnou práci s dětmi

* 1 x měsíčně divadelní představení, hudební pořady

* karneval, oslavy všech svátků, hledání pokladu, bojovky, prožitkové hry, jízdu na ponících, výlet

* podzimní večerní hru pro rodiče a děti, vánoční dílny pro rodiče, besídky pro maminky

* kontakt se zvířaty

* kroužek taichi

* předškoláci - besedy, výchovné pořady se záchranáři nebo policisty

Některé akce byly v době covidu zrušeny z důvodu dodržování hygienických nařízení.

 

Projekt MŠ PASTELKA 81 je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního
asistenta a realizace projektového dne ve výuce.

EU_MSMT_loga_banner_640px.jpg

 

 

 

 

 

S platností od 1.září 2021 je vypočítána výše školného na 720,-Kč měsíčně.

V naší mateřské škole máme 4 věkově smíšené třídy (heterogenní). U mladších dětí se zaměřujeme na psychickou a fyzickou odolnost, základní hygienické a zdvořilostní návyky, vedeme je k touze dozvídat se a zkoušet nové věci. Základem je vlídné vytvoření pevných hranic, které dětem pomáhají cítit se bezpečně.

Předškolní děti připravujeme na vstup do ZŠ, věnujeme se následujícím oblastem:

 • předčtenářská gramotnost
 • předmatematická gramotnost
 • grafomotorika
 • motorika
 • vizuomotorika
 • zrakové vnímání
 • sluchové vnímání
 • prostorová orientace
 • časová orientace

Děti rozvíjíme ve všech oblastech, nepreferujeme žádnou z nich. Je na dětech samotných, k čemu inklinují a jakou oblast si později samy zvolí. Snažíme se jim zajistit dostatek podnětů a všeobecný rozhled. Nejdůležitější je podle nás klidné prostředí s jasně stanovenými hranicemi, rozvoj sociálních kontaktů, naučit děti spolupracovat, vnímat potřeby ostatních, ovládat své emoce, učit se formou prožitku a hry, nebát se vyjádřit svůj názor, vést děti k touze objevovat svět, rozvíjet fantazii, podporovat jejich zdravé sebevědomí. Nepodporujeme nezdravou soutěživost a honbu za výkonem. Každé dítě má nárok na své vlastní tempo.

Školní vzdělávací plán: ŠVP - 2021.docx

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZDE:

ŠKOLNÍ ŘÁD - aktualizace 112020.doc.

 

Doporučujeme Vám následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=9PkEB4m3Pv0

https://www.youtube.com/watch?v=z6erW4riVbo

Názor psychologa na střídavou péči: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/99753/pedagog-herman-jsem-proti-stridave-peci-do-deseti-let-dejte-deti-mame-zazivame-krizi-otcovstvi.html

 


Čísla účtů:

170715359/0800 - Číslo účtu školné  

6023-170715359/0800 - Číslo účtu školní jídelny

0168050319/0800 - Číslo účtu Spolku rodičů

Děti do MŠ potřebují:

 • vhodné oblečení do třídy - nejlépe tepláky nebo legíny, tričko, volnou sukýnku apod.
 • náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky a punčocháče, tepláky, tričko 
 • oblečení na pobyt venku - dle počasí - teplákovou soupravu nebo starší pohodlné kalhoty, bundu, čepici (kšiltovku), obuv vhodnou i do písku, v zimě rukavice- nejlépe našité na tkanici- často se ztrácejí :-)
 • podepsané bačkorky, holínky, pláštěnku, pyžamo
 • na odpolední pobyt venku doporučujeme připravit dětem batůžek s oblečením, které si chcete vzít s sebou domů

Platby v mateřské škole:

Úplata ze předškolní vzdělávání (školné):

  od 1.9. 2021 -720,-Kč

od 1.9.2022 - 686,-Kč měsíčně

Od 1.1.2005 dle školského zákona č. 561/2004Sb, se poskytuje vzdělávání bezúplatně v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

V případě přerušení provozu školy v červenci a srpnu se úplata nevybírá, pokud bude dítě přihlášeno na prázdninový provoz, bude výše úplaty určena.

Osvobození od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 214/2012:

* zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující sedávku pomoci v hmotné nouzi

* zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

* rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

* fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Tuto skutečnost je nutné prokázat ředitelce MŠ §4 ods. 2 zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., §12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,, § 36 - 43 zákona č. 117/1995Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne v měsíci bezhotovostně na účet školy 170715359/0800 (doporučujeme), případně složenkou

 Úplata za předškolní vzdělávání je povinná, její opakované neuhrazení může být podnětem k zahájení řízení o ukončení docházky dítěte do MŠ (viz Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je možné uhradit vyšší částku najednou- např. na celé pololetí.

Stravné:

6023-170715359/0800 - Číslo účtu školní jídelny 

strávníci do 6 let 43,-Kč na den  ( celodenní stravné měsíčně  903,-Kč, polodenní stravné - 714,-Kč)

strávníci od 7 let (děti s ošd) 49,- Kč na den (celodenní stravné měsíčně 1029,-Kč, polodenní 840,-Kč)

u dětí, které dovrší během roku 7 let je podle vyhlášky č.107 ze dne 25.2.2005 "O školním stravování sazba ve věkové kategorii č. 2 určena na 49,-Kč při celodenním stravném a 37,-Kč při polodenním stravném),
 

Spolek Pastelka Řepy:

0168050319/0800 - Číslo účtu Spolku rodičů:  200,-Kč měsíčně - určeno na kulturní akce, výlety, hračky, výtvarný materiál a pod., doporučujeme platbu 2 x ročně.

 

Naše mateřská škola je zapojena do kampaně Celé Česko čte dětem.

Rodina na kole_big.jpg

 

 

 

 

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 • podporuje psychický rozvoj dítěte;
 • posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 • rozvíjí představivost;
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 • trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti;
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 • rozvíjí smysl pro humor;
 • je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.