Logo

Akce na nejbližší období:

4.11. - preventivní program  - Zubní hygiena" - program zajišťují studentky oboru Diplomovaná zubní hygienistka - prosíme o příchod do 8:00 hodin!

4.11. - večerní hra pro děti a rodiče - "Zachraň zuby obrovi" - od 17:00 hodin na školní zahradě, s sebou baterku a teplé oblečení. Bližší informace budou na nástěnce v šatně. Hra bude navazovat na týden se zubní hygienou, na děti čeká odměna.

5.11. - Vítání občánků na MÚ Řepy - vybrané děti z 1. + 2. odd.

6.11. - schůzka výboru Klubu rodičů - od  17:00 hodin v ředitelně (vybraní zástupci z jednotlivých tříd)

7.11. - divadelní představení "4 pohádky o drakovi" - 9: 30 hodin

3.12. - Vítání občánků na MÚ Řepy - vybrané děti z 1. + 2. odd.

4.12. - zábavný program "Pekelná veselka" spojený s návštěvou Mikuláše - 9: 30 hodin

9.12. - vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti ve 3. + 4. oddělení - od 16:00 hodin

10.12. - vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti v 1. oddělení - 16:00 hodin

11.12. - vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti ve 2. oddělení - 16:00 hodin

11.12. - předvánoční krasojízda na ponících (děti mohou poníkům přinést staré suché pečivo nebo mrkev a jablka - na závěr akce si budou moci poníky nakrmit)- od 9 - 11:30 hodin

16.12. - Ježíšek ve školce - nadílka nových hraček